Trung tâm đào tạo tiếng Pháp SUFLE

SUFLE (Service Universitaire de Français Langue Étrangère) là trung tâm đào tạo tiếng Pháp trực thuộc Đại học Aix-Marseille, nằm ở thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp. SUFLE cung cấp các chương trình dự bị tiếng Pháp chất lượng cao cho sinh viên quốc tế muốn theo học đại học tại Pháp.