Thông tin trường Curtin University (Đại học Curtin)

Curtin University (Đại học Curtin) là một trường đại học công lập nằm ở Perth, Tấy Úc. Trường được đặt theo tên của John Curtin, Thủ tướng thứ 14 của Úc.