MSc in Artificial Intelligence for Business | NCI, Ireland

Chương trình MSc in Artificial Intelligence for Business tại trường National College of Ireland (NCI), Ireland trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng thiết yếu để hiểu được tác động, thiết kế, ứng dụng và vận hành các giải pháp AI trong bối cảnh kinh doanh.

Phương pháp giảng dạy của chương trình bao gồm nghiên cứu học thuật, các bài tập thực tế mô phỏng theo các vấn đề thường gặp trong ngành, nghiên cứu tình huống và được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên, chuyên gia trong ngành, các nhà hoạch định chiến lược kinh doanh có chuyên môn sâu về AI và ứng dụng của AI trong kinh doanh. Cách tiếp cận này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về AI ứng dụng trong kinh doanh, đồng thời rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong ngành như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng nghiên cứu.

Master of Science in Artificial Intelligencefor Business in NCI
MSc in Artificial Intelligence for Business-National College of Ireland (NCI)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *