Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) – Chương trình đề cử tinh Ontario (Phần 1)

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) hay còn gọi là Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario. Đây là chương trình nhập cư chính của tỉnh bang Ontario. Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh bang cũng như Canada.

Người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế đáp ứng yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm và bằng cấp có thể ứng cử theo chương trình đề cử của tỉnh bang Ontario

Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) - Chương trình đề cử tinh Ontario (Phần 1)
Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) – Chương trình đề cử tinh Ontario (Phần 1)

03 cách để được đề cử tỉnh bang Ontario

(1) Có lời mời làm việc: dành cho những người có thư mời làm việc từ người sử dụng lao động Ontario cho một công việc lâu dài, toàn thời gian

(2) Định cư diện Nguồn nhân lực: dành cho người lao động hoặc sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, khả năng ngôn ngữ.

(3) Định cư diện doanh nhân: dành cho các doanh nhân có nhu cầu đầu tư 1 doanh nghiệp mới hoặc mua lại doanh nghiệp đang hoạt động tại Ontario

1. Định diện có thư mời làm việc

Có 3 tiểu mục nằm trong chương trình định cư diện có thư mời làm việc:

– Diện sinh viên quốc tế (International Student stream): dành cho những sinh viên mới tốt nghiệp gần đây tại Ontario

– Diện người lao động nước ngoài (Foreign Worker stream): Dành cho người lao động phù hợp với những vị trí yêu cầu kỹ năng cụ thể

– Diện lao động ưu tiên (In-Demand Skills stream): dành cho người lao động trong 1 số ngành nghề nhất định đáp ứng nhu cầu của Ontario như nông nghiệp, xây dựng, vận tải và điều dưỡng.

1.1. OINP Employer Job Offer: International Student stream

Chương trình này dành cho các ứng viên có thư mời làm việc thuộc NOC O, A hoặc B có khả năng xin đề cử của tỉnh bang Ontario. Điều kiện này áp dụng đối với sinh viên quốc tế ở trong hoặc ngoài Canada.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

– Lâu dài và toàn thời gian, tối thiểu 1,560 giờ/năm hay 30 giờ/tuần

– Hợp đồng không xác định thời gian, không phải hợp đồng mùa vụ

– Công việc đáp ứng NOC O, A hoặc B

– Có mức lương tối thiểu ở mức trung vị (Median wage level) tại vùng Ontario mà ứng viên sẽ làm việc

– Vị trí công việc là thiết yếu đối với người sử dụng lao động

– Địa điểm làm việc tại tỉnh bang Ontario

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

Sau khi nhận được thư mời ứng tuyển (ITA), ứng viên tiến hành ứng tuyển nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đã hoàn thành bước bày tỏ nguyện vọng (Expression of interest) và nhận được thư mời ứng tuyển (ITA).

– Đã nhận được ITA và ứng tuyển trong deadline quy định

– Chứng minh được rằng bằng cấp và kinh nghiệm làm việc khớp với những gì đã khai trong EOI

2. Bằng cấp

Đã hoàn thành chương trình học tại Canada đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Hoàn thành chương trình học (degree/diploma) ít nhất 2 năm (đối với chương trình toàn thời gian)

– Hoàn thành chương trình học (degree/diploma) ít nhất 1 năm (đối với chương trình toàn thời gian) và chương trình này yêu cầu điều kiện đầu vào là sinh viên đã hoàn thành 1 chương trình khác có cấp bằng.

3. Có chứng chỉ hành nghề đối với một số ngành bắt buộc

4. Có ý định định cư lâu dài tại Ontario

Thể hiện bằng việc ứng viên:

– Đã và đang làm việc tại Ontario

– Nhận được thư mời làm việc, đã ứng tuyển và tham gia phỏng vấn

– Đã tham gia học tại Ontario

– Tham gia chương trình tình nguyện

– Thuê hoặc sở hữu bất động sản

– Đã có chuyến thăm Ontario

– Có các mối liên hệ liên quan đến công việc, gia đình và các mối quan hệ cá nhân

5. Đang ở Canada một cách hợp pháp

Nếu ứng viên đang ở Canada theo diện visa visitor, study permit hoặc work permit tại thời điểm xin đề cử tỉnh bang, ứng viên phải duy trì visa này cho tới lúc được đề cử.

Nếu tại thời điểm xin đề cử, ứng viên đang chờ đợi kết quả visa (đã gửi hồ sơ visa, đang chờ kết quả hoặc gia hạn visa) thì họ có thể tiếp tục ở lại Canada làm việc hoặc học tập giống như điều kiện của giấy phép/visa trước đó cho tới khi IRCC ra quyết định cho hồ sơ gia hạn mà ứng viên đã nộp.

OINP International Student stream
OINP Employer Job Offer: International Student stream

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

* Yêu cầu chung

– Đã hoạt động ít nhất 3 năm trước thời điểm nộp hồ sơ của ứng viên

– Có cơ sở hoạt động tại Ontario

– Không vi phạm các quy định của tỉnh bang

** Yêu cầu về doanh thu:

Doanh nghiệp phải đáp ứng yếu cầu về doanh thu trong năm tài chính gần nhất:

– Tối thiểu 1 triệu CAD trong tổng doanh thu gộp nếu doanh nghiệp nằm trong vùng GTA (Toronto, Durham, Halton, York and Peel)

– Tối thiểu 500 nghìn CAD trong tổng doanh thu gộp nếu doanh nghiệp nằm ngoài vùng GTA

*** Yêu cầu về công việc & công ty:

– Công ty có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian (>= 30 giờ/tuần) là công dân Canada hoặc thường trú nhân (PR) làm việc tại địa điểm mà ứng viên sẽ làm việc trong GTA

– Nếu địa điểm làm việc ngoài GTA, công ty có ít nhất 3 nhân viên toàn thời gian

1.2. OINP Employer Job Offer: Foreign Worker stream

Chương trình này dành cho các ứng viên có thư mời làm việc thuộc NOC O, A hoặc B có khả năng xin đề cử của tỉnh bang Ontario. Điều kiện này áp dụng đối với các ứng viên ở trong hoặc ngoài Canada.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

– Lâu dài và toàn thời gian, tối thiểu 1,560 giờ/năm hay 30 giờ/tuần

– Hợp đồng không xác định thời gian, không phải hợp đồng mùa vụ

– Công việc đáp ứng NOC O, A hoặc B

– Có mức lương tối thiểu ở mức trung vị (Median wage level) tại vùng Ontario mà ứng viên sẽ làm việc

– Vị trí công việc là thiết yếu đối với người sử dụng lao động

– Địa điểm làm việc tại tỉnh bang Ontario

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

Sau khi nhận được thư mời ứng tuyển (ITA), ứng viên tiến hành ứng tuyển nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đã hoàn thành bước bày tỏ nguyện vọng (Expression of interest) và nhận được thư mời ứng tuyển (ITA).

– Đã nhận được ITA và ứng tuyển trong deadline quy định

– Chứng minh được rằng bằng cấp và kinh nghiệm làm việc khớp với những gì đã khai trong EOI

2. Có chứng chỉ hành nghề đối với một số ngành bắt buộc

3. Kinh nghiệm làm việc

– Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm (trong 5 năm gần nhất) giống công việc nhận được trong thư mời làm việc

– Đối với công việc toàn thời gian: tối thiểu 30 giờ/tuần hay 3,120 giờ trong vòng 2 năm

4. Có ý định định cư lâu dài tại Ontario

Thể hiện bằng việc ứng viên:

– Đã và đang làm việc tại Ontario

– Nhận được thư mời làm việc, đã ứng tuyển và tham gia phỏng vấn

– Đã tham gia học tại Ontario

– Tham gia chương trình tình nguyện

– Thuê hoặc sở hữu bất động sản

– Đã có chuyến thăm Ontario

– Có các mối liên hệ liên quan đến công việc, gia đình và các mối quan hệ cá nhân

OINP Foreign Worker stream
OINP Employer Job Offer: Foreign Worker stream

5. Đang ở Canada một cách hợp pháp

Nếu ứng viên đang ở Canada theo diện visa visitor, study permit hoặc work permit tại thời điểm xin đề cử tỉnh bang, ứng viên phải duy trì visa này cho tới lúc được đề cử.

Nếu tại thời điểm xin đề cử, ứng viên đang chờ đợi kết quả visa (đã gửi hồ sơ visa, đang chờ kết quả hoặc gia hạn visa) thì họ có thể tiếp tục ở lại Canada làm việc hoặc học tập giống như điều kiện của giấy phép/visa trước đó cho tới khi IRCC ra quyết định cho hồ sơ gia hạn mà ứng viên đã nộp.

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

* Yêu cầu chung

– Đã hoạt động ít nhất 3 năm trước thời điểm nộp hồ sơ của ứng viên

– Có cơ sở hoạt động tại Ontario

– Không vi phạm các quy định của tỉnh bang

Người sử dụng lao động phải chứng minh được rằng họ đã cố gắng tuyển dụng công dân Canada (trước khi tiến hành tuyển dụng ứng viên lần này) trừ khi:

– Ứng viên có work permit tại Ontario

– Chủ doanh nghiệp có LIMA tích cực cho vị trí tuyển dụng

** Yêu cầu về doanh thu:

Doanh nghiệp phải đáp ứng yếu cầu về doanh thu trong năm tài chính gần nhất:

– Tối thiểu 1 triệu CAD trong tổng doanh thu gộp nếu doanh nghiệp nằm trong vùng GTA (Toronto, Durham, Halton, York and Peel)

– Tối thiểu 500 nghìn CAD trong tổng doanh thu gộp nếu doanh nghiệp nằm ngoài vùng GTA

*** Yêu cầu về công việc & công ty:

– Công ty có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian (>= 30 giờ/tuần) là công dân Canada hoặc thường trú nhân (PR) làm việc tại địa điểm mà ứng viên sẽ làm việc trong GTA

– Nếu địa điểm làm việc ngoài GTA, công ty có ít nhất 3 nhân viên toàn thời gian

1.3. OINP Employer Job Offer: In-Demand Skills stream

Chương trình này phù hợp với những người có thư mời làm việc trong một số ngành có nhu cầu cao như nông nghiệp, xây dựng, lái xe tải và một số ngành khác.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI THƯ MỜI LÀM VIỆC

1. Công việc là lâu dài và toàn thời gian

– Lâu dài và toàn thời gian, tối thiểu 1,560 giờ/năm hay 30 giờ/tuần

– Hợp đồng không xác định thời gian, không phải hợp đồng mùa vụ

2. Danh sách công việc đủ tiêu chuẩn:

Đối với các công việc trong GTA: NOC C hoặc D

– NOC 3413 – nurse aides, orderlies and patient service associates

– NOC 4412 – home support workers and related occupations, excluding housekeepers

– NOC 7441 – residential and commercial installers and servicers

– NOC 7511 – transport truck drivers

– NOC 7521 – heavy equipment operators (except crane)

– NOC 7611 – construction trades helpers and labourers

– NOC 8431 – general farm workers

– NOC 8432 – nursery and greenhouse workers

– NOC 8611 – harvesting labourers

– NOC 9462 – industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers

Đối với các công việc bên ngoài GTA: NOC C hoặc D

– NOC 9411 – machine operators, mineral and metal processing

– NOC 9416 – metalworking and forging machine operators

– NOC 9417 – machining tool operators

– NOC 9418 – other metal products machine operators

– NOC 9421 – chemical plant machine operators

– NOC 9422 – plastics processing machine operators

– NOC 9437 – woodworking machine operators

– NOC 9446 – industrial sewing machine operators

– NOC 9461 – process control and machine operators, food, beverage and associated products processing

– NOC 9523 – electronics assemblers, fabricators, inspectors and testers

– NOC 9526 – mechanical assemblers and inspectors

– NOC 9536 – industrial painters, coaters and metal finishing process operators

– NOC 9537 – other products assemblers, finishers and inspectors

3. Mức lương trung vị

Mức lương trong hợp đồng tối thiểu ở mức trung vị (Median wage level) tại vùng Ontario mà ứng viên sẽ làm việc

4. Vị trí công việc là thiết yếu đối với người sử dụng lao động

5. Địa điểm làm việc tại tỉnh bang Ontario

 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN

Sau khi nhận được thư mời ứng tuyển (ITA), ứng viên tiến hành ứng tuyển nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Đã hoàn thành bước bày tỏ nguyện vọng (Expression of interest) và nhận được thư mời ứng tuyển (ITA).

– Đã nhận được ITA và ứng tuyển trong deadline quy định

– Chứng minh được rằng bằng cấp và kinh nghiệm làm việc khớp với những gì đã khai trong EOI

2. Có chứng chỉ hành nghề đối với một số ngành bắt buộc

3. Kinh nghiệm làm việc

– Có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm (trong 3 năm gần nhất) giống công việc nhận được trong thư mời làm việc

– Đối với công việc toàn thời gian: tối thiểu 30 giờ/tuần hay 1,200 giờ trong vòng 9 tháng

XEM THÊM: Tất tần tật về chương trình Định cư theo diện tay nghề Saskatchewan (SINP)

4. Có ý định định cư lâu dài tại Ontario

Thể hiện bằng việc ứng viên:

– Đã và đang làm việc tại Ontario

– Nhận được thư mời làm việc, đã ứng tuyển và tham gia phỏng vấn

– Đã tham gia học tại Ontario

– Tham gia chương trình tình nguyện

– Thuê hoặc sở hữu bất động sản

– Đã có chuyến thăm Ontario

– Có các mối liên hệ liên quan đến công việc, gia đình và các mối quan hệ cá nhân

5. Trình độ ngoại ngữ

– Có trình độ tiếng Anh hoặc Pháp tối thiểu đạt CLB 4

6. Bằng cấp

– Tối thiểu ở mức trung học tại Canada hoặc tương đương nếu được đào tạo tại nước khác

7. Đang ở Canada một cách hợp pháp

Nếu ứng viên đang ở Canada theo diện visa visitor, study permit hoặc work permit tại thời điểm xin đề cử tỉnh bang, ứng viên phải duy trì visa này cho tới lúc được đề cử.

Nếu tại thời điểm xin đề cử, ứng viên đang chờ đợi kết quả visa (đã gửi hồ sơ visa, đang chờ kết quả hoặc gia hạn visa) thì họ có thể tiếp tục ở lại Canada làm việc hoặc học tập giống như điều kiện của giấy phép/visa trước đó cho tới khi IRCC ra quyết định cho hồ sơ gia hạn mà ứng viên đã nộp.

OINP In-Demand Skills stream
OINP Employer Job Offer: In-Demand Skills stream

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

1. Yêu cầu chung

– Đã hoạt động ít nhất 3 năm trước thời điểm nộp hồ sơ của ứng viên

– Có cơ sở hoạt động tại Ontario

– Không vi phạm các quy định của tỉnh bang

Người sử dụng lao động phải chứng minh được rằng họ đã cố gắng tuyển dụng công dân Canada (trước khi tiến hành tuyển dụng ứng viên lần này) trừ khi:

– Ứng viên có work permit tại Ontario

– Chủ doanh nghiệp có LIMA tích cực cho vị trí tuyển dụng

2. Yêu cầu về doanh thu:

Doanh nghiệp phải đáp ứng yếu cầu về doanh thu trong năm tài chính gần nhất:

– Tối thiểu 1 triệu CAD trong tổng doanh thu gộp nếu doanh nghiệp nằm trong vùng GTA (Toronto, Durham, Halton, York and Peel)

– Tối thiểu 500 nghìn CAD trong tổng doanh thu gộp nếu doanh nghiệp nằm ngoài vùng GTA

3. Yêu cầu về công việc & công ty:

– Công ty có ít nhất 5 nhân viên làm việc toàn thời gian (>= 30 giờ/tuần) là công dân Canada hoặc thường trú nhân (PR) làm việc tại địa điểm mà ứng viên sẽ làm việc trong GTA

– Nếu địa điểm làm việc ngoài GTA, công ty có ít nhất 3 nhân viên toàn thời gian

XEM THÊM: Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) – Chương trình đề cử tinh Ontario (Phần 2))

Liên hệ du học SmartA để được hỗ trợ tư vấn và làm hồ sơ du học Canada MIỄN PHÍ*

Hotline:
1. Du học châu Âu: 0969556827
2. Du học Canada, Mỹ, Singapore: 0988978384
3. Du học Úc, New Zealand: 0986345518
Địa chỉ:
1. Địa chỉ văn phòng tại Hà Nội: Tầng 4, toà nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội
2. Địa chỉ liên hệ tại châu Âu: H91 A722 Apartment 2, Lisdonagh, Bishop O’donnell Road, Galway, Ireland
3. Địa chỉ liên hệ SmartA Canada: 1322 Rockland Ave, Victoria, BC V8S 1V6
Thông tin khác:
Website: https://smarta.vn
Email: marketing@smarta.vn / partners@smarta.vn
Hotline/Zalo: 0986345518

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *