Thông tin Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) là một trường đại học công lập đa ngành tọa lạc tại Paris, Pháp. Trường được thành lập vào năm 1971 khi hợp nhất một số trường đại học và khoa lâu đời, bao gồm cả Sorbonne, trường đại học lâu đời nhất và nổi tiếng nhất ở Pháp.